Menü Simge

ENERJİ VE ÇEVRE

EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş.. 16/12/2003tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’ de T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) Yönetmeliği’ nin 27. maddesi uyarınca ÇED raporu hazırlamaya yetkili olduğunu belirten "YETERLİLİK BELGESİ" verilmiştir.

EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş.. yapmış olduğu proje ve yatırımlarla sistemli ve disiplinli bir çalışma anlayışıyla projelerini Türkiye ve Dünyadaki uluslararası finans kurumları tarafından talep edilen kapsam ve kalitede yatırımcıya ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.