Menü Simge

En-Çev Enerji ve Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş

EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. Enerji, çevre ve inşaat konularında uzman kadrosu ile hizmet vermek amacıyla 2005 yılında Ankara da kurulmuştur.
Enerji sektöründe yatırımcıya mühendislik ve mevzuat konularında müşavirlik hizmetlerimiz;teknik kabiliyetimiz, kalite sistemimiz, güvene dayanan hizmet kültürümüz ve yıllara dayanan deneyimimizle; ÇED Raporlarının hazırlanması, IFC Standartları ve Ekvator Prensipleri çerçevesinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporları, fizibilite raporu, kati proje çalışmaları, zemin etüdü, emisyon ölçümleri, hava modellemesi, içme suyu, atik su ve endüstriyel atık su arıtımı tasarlanması ve projelendirilmesi, Su analizleri, gürültü ölçümü ve modellemesi, elektrik iletim hattı projeleri, harita, kamulaştırma hizmetlerini, sera gazı azaltım projeleri (karbon yönetimi) alanlarında uzman ekibi ile hizmet vermektedir.
EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. 16/12/2003 Tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete'de T.C Çevre ve Orman Bakanlığı tarafında yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED)'nin 27. Maddesi uyarınca ÇED Raporu hazırlamaya yetkili olduğunu belirten “Yeterlilik Belgesi” verilmiştir.
EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş. yapmış olduğu proje ve yatırımlarla sistemli ve disiplinli bir çalışma anlayışıyla projelerini Türkiye ve Dünyadaki uluslar arası finans kurumları tarafından talep edilen kapsam ve kalitede yatırımcıya ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
YÖNETİM KURULU
HALUK YETİŞEN Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
SUAT YETİŞEN Yönetim Kurulu Başkanı
PELİN ZENGİN Yönetim Kurulu Üyesi
BİROL ÇOBAN Genel Müdür
BİRİMLER
ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME PROJESİ HAZIRLAMA BİRİMİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANISuat YETİŞEN
GENEL MÜDÜRBirol ÇOBAN
GENEL MÜDÜR YARDIMCISIÖzer Emrah Öztürk
ÇEVRE MÜHENDİSİNazan KAYA
ÇEVRE MÜHENDİSİİlknur Ersöz KAĞIZMAN
ZİRAAT MÜHENDİSİSelahattin TURGUT
Uzm. BİYOLOGHuriye ULUSOY
KİMYA MÜHENDİSİMerve DEMİR
ÇEVRE MÜHENDİSİAslıhan ERDOĞAN
ÇEVRE MÜHENDİSİGülşah ÖZDEMİR
ÇEVRE MÜHENDİSİHatice Burcu MERCAN
BİYOLOGAnıl Göksel ÖSER
ÇEVRE İZLEME BİRİMİ
ÇEVRE MÜHENDİSİ EN-ÇEV ANTALYA ŞBCeren AKTEPE
ÇEVRE MÜHENDİSİ EN-ÇEV BİNGÖL ŞBZafer AYDEMİR
ÇEVRE MÜHENDİSİSinem CEM
ÇEVRE MÜHENDİSİNagihan Gülnur DERYA
KARBON BİRİMİ (SERTİFİKA ALIMI ve SATIŞI)
PROJE KOORDİNATÖRÜPelin ZENGİN
YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSİMerve DEMİR
HARİTA KAMULAŞTIRMA BİRİMİ
HARİTA MÜHENDİSİÜmit DERELİ
MUHASEBE BİRİMİ
MUHASEBEAyşegül ZAVAR
EKONOMİSTErol OKUR
İDARİ PERSONEL
YÖNETİCİ ASİSTANISibel AYDOĞMUŞ
OFİS ELEMANIHava GÜN
ULAŞIM SORUMLUSUEmin YAZAR