Menü Simge

ENERJİ VE ÇEVRE

EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş.. 16/12/2003tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’ de T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) Yönetmeliği’ nin 27. maddesi uyarınca ÇED raporu hazırlamaya yetkili olduğunu belirten "YETERLİLİK BELGESİ" verilmiştir.


EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat A.Ş.. yapmış olduğu proje ve yatırımlarla sistemli ve disiplinli bir çalışma anlayışıyla projelerini Türkiye ve Dünyadaki uluslararası finans kurumları tarafından talep edilen kapsam ve kalitede yatırımcıya ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

DEVAMI

KARBON KREDİSİ SERTİFİKALANDIRMASI VE TİCARETİ

EN-ÇEV olarak sera gazi salınımlarının azaltılmasını ya da mevcut sera gazlarının indirgenmesini sağlayan “Karbon Azaltım Projeleri” ne danışmanlık yapmaktayız. Bu projeler sayesinde oluşan karbon kredileri kamu ve özel sektör kuruluşlarına Kyoto Protokolü’ne tabi olmasalar bile emisyon izni elde edebilmeleri için ya da gönüllü oldukları için satılabilmektedir.

DEVAMI

HARİTA VE KAMULAŞTIRMA

Sanayi ve nüfus yoğunluğu bakımından gün geçtikçe artan ve bu artışın enerjide getirmiş olduğu sıkıntıları asmak için büyük bir kuruluş olan TEAS santral, trafo merkezleri ve enerji iletim hatları tesis etmektedir. Bu amaçlarla kamulaştırma kararı verildikten sonra işlemlerin kısa sürede tamamlanması kamulaştırılan alanın kamu yararına uygun olarak hemen kullanılması gerekir. Kamulaştırma işlemleri birbirini izleyen aşamalar sonucunda gerçekleştirilmektedir.

DEVAMI