Menü Simge

HARİTA VE KAMULAŞTIRMA

Sanayi ve nüfus yoğunluğu bakımından gün geçtikçe artan ve bu artışın enerjide getirmiş olduğu sıkıntıları asmak için büyük bir kuruluş olan TEAS santral, trafo merkezleri ve enerji iletim hatları tesis etmektedir. Bu amaçlarla kamulaştırma kararı verildikten sonra işlemlerin kısa sürede tamamlanması kamulaştırılan alanın kamu yararına uygun olarak hemen kullanılması gerekir. Kamulaştırma işlemleri birbirini izleyen aşamalar sonucunda gerçekleştirilmektedir.

Kamulaştırma işlemlerine başlamadan önce kamu yararı kararı oluşturulmalı, yörenin yapılaşma durumu göz önüne alınarak maksimum yükseklikten geçirilmeye çalışılmalı ve mülkiyet üzerinde yaratacağı olumsuz etki asgari düzeye indirilmelidir. Kamulaştırmalarda mülkiyet araştırmasından sonra kamulaştırmanın idari işlemlerine geçilir.

Parsellerin mülkiyet durumu, hisse oranları, şerh durumu, kıymet takdir raporlarına esas bedel miktarları ilgili maliklerine ödenecek kamulaştırma bedellerinin listesi, noter tebligatlarının ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı, adres tespiti v.b. bilgilerin bilgisayar ortamında tutulup gerektiğinde sorgulamalarının yapılabilmesi bir bilgi sistemi oluşturmakla mümkün olabilmektedir.

Yapılması gereken bu sonuçlara ulaşabilmek için elde edilecek verilerin doğru güvenilir, güncel olması ve bilgisayar ortamında tutulabilmesidir. Yerinde bilgi kazanımı ile bunun sisteme aktarılması arasında belli bir zamanın geçtiği bir gerçektir.

EPDK'nil ve ilgili Kadastro Müdürlüğü’ nün istediği formata ve yönetmeliğe uygun olarak en kısa sürede hızlı şekilde bu konuda deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz.

ENERJİ NAKİL HATTI


Enerji nakil hattı alçak gerilim 0-31.5 kv yüksek gerilim 31.5-380 kv ya kadar olan tüm projelerin arazi etüt çalışmaları, yer tespitinin yapılması, plan profillerinin hazırlanması ve ilgili kurumlara onaylatılması işlemleri deneyimli ekibimizle hızlı şekilde yapılmaktadır.